ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΑΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ASPIS ASSET AA2 ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

Το Μονομελές Εφετείο Αθηνών, με τις υπ’ αριθμ. 3245/2018, 4189/2018, 4321/2018, 4322/2018 και 4861/2018 αποφάσεις του, έκανε δεκτές ισάριθμες εφέσεις που άσκησε το γραφείο μας, ανατρέποντας αδιαμφισβήτητα το αρνητικό νομολογιακό προηγούμενο της πρωτόδικης διαδικασίας και μεταρρυθμίζοντας την Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων (ΚΔΑ) από Ασφάλιση Ζωής της, υπό εκκαθάριση, ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ […]

Περισσότερα...

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΟΣΗΜΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΔΑ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ASPIS ASSET AA2

Η, υπ’ αριθμ. 2667/2018, απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, έκανε δεκτή έφεση του γραφείου μας και μεταρρύθμισε την Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», εντάσσοντας σε αυτήν οκτώ (8) ζημιωθέντες – ασφαλισμένους, οι οποίοι άμεσα θα αποζημιωθούν για το συνολικό χρηματικό […]

Περισσότερα...

ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΔΑ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

Η, υπ’ αριθμ. 4321/2017, απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, έκανε δεκτή έφεση του γραφείου μας και μεταρρύθμισε την Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», εντάσσοντας σε αυτήν μια ζημιωθείσα – ασφαλισμένη για το χρηματικό ποσό των 94.283,90 ευρώ, η οποία δεν […]

Περισσότερα...

Υποθέσεις ζημιωθέντων ασφαλιστικών εταιρειών

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει επιμεληθεί πλήθος υποθέσεων σχετικά με την υπεράσπιση ζημιωθέντων των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ με σκοπό την ένταξή τους στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και έχει επιτύχει την έκδοση δεκάδων θετικών αποφάσεων, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται και οι εξής:

Περισσότερα...